צוותMembers of the Board
צוות הקרן
Tzaki Moria
צקי מוריה
Neshem Moria-Shamir
נשם מוריה-שמיר
Ronen Shamir
רונן שמיר
Legal Advisor: AdvDanny Herring
יועמ"ש: עו"ד דני הרינג
Accountant : Yossy Gassner  CPA
רואה חשבון: יוסי גסנר


Executive Committee
חברי הנהלה ציבורית
Tzaki Moria – Chairman
צקי מוריה
Neshem Moria-Shamir
נשם מוריה-שמיר
Ronen Shamir
רונן שמיר
Roni Yaakov
רוני יעקב
Danny Ben Menachem
דני בן מנחם
Noa Livne
נועה לבנה
Peleg Festig
פלג פסטיג
Michal Regulant
מיכל רגולנט


Lectors
לקטורים
Tzaki Moria
צקי מוריה
Gil Kalian
גיל קליאן
Tal Ella
טל אלה
Meital Margalit
מיטל מרגלית
Yaad Kimchi
יעד קמחי
Ron Fogel
רון פוגל